Wczytywanie

Animatorzy

Osoby prowadzące
 • Edyta Dobosz-Maciuk

  EDYTA DOBOSZ-MACIUK - DBA, MBA, mentor, coach rozwoju osobistego i biznesowego, pedagog i animator kultury. Tytuł magistra na kierunku zarzadzanie zasobami ludzkimi i psychologia pracy. Specjalista ds. marketingowych w przedsiębiorstwach prywatnych i sektorze ekonomii społecznej. Od 15 lat...
 • Justyna Orłowska

  JUSTYNA ORŁOWSKA - od urodzenia związana z Lubelszczyzną, od ponad 20 lat z trzecim sektorem. Animatorka lokalna, trenerka szkoleń dla wolontariuszy, koordynatorów i organizatorów wolontariatu. Regionalna koordynatorka programu Korpus Solidarności, trenerka Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Prywatnie miłośniczka...
 • Maciej Mulawa

  MACIEJ MULAWA – koordynator społecznych projektów krajowych i zagranicznych, w tym projektów związanych z: regrantingiem, lokalnymi konkursami grantowymi, wsparciem szkoleniowo - doradczym ngo. Koordynator projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO (2014 – 2023 wszystkie edycje) oraz Działaj Lokalnie w...
 • Wojciech Dec

  WOJCIECH DEC - od blisko 20 lat związany z sektorem pozarządowym. Ekspert oceniający projekty w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Członek wielu ciał dialogu obywatelskiego, w tym: Rady Dostępności, Rady Działalności Pożytku Publicznego, Komitetu Monitorującego...